Årsmøte onsdag 10 juni – Halden
Årsmøte

Årsmøte onsdag 10 juni

Styret i Idrettslaget Halden Topphåndball innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes Onsdag 10. Juni kl. 18:00 i Auditoriumet på Halden videregående skole Avd. Porsnes.

På grunn av Coronasituasjonen, har Halden Topphåndball ikke klart å jobbe frem alle dokumenter i god tid før årsmøtet. Budsjettet ut året har vært det som er det vanskeligste å sette. Derfor blir ikke dokumentene til årsmøtet gjort offentlige før mandag kveld den 8.Juni.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest mandag kveld den 8. Juni.

Saken stiles til; Idrettslaget Halden Topphåndball, Storgata 2A, 1767 Halden og det må mailes til: hth@haldentopp.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene, som nevnt ovenfor, mandag kveld den 8. Juni på vår hjemmeside www.haldentopp.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Årsmøtedokumenter

Med vennlig hilsen
Styret
Idrettslaget Halden Topphåndball