Skoleprosjektet – Halden

Skoleprosjektet

Halden Topphåndball arrangerer skoleprosjektet blant barneskoler i Halden med støtte fra Sparebank 1 Stiftelsen.

Alle av Halden Topphåndballs elitespillere er ute blant barneskolene og underviser håndball til barn i 2, 6 og 7 klasse. Prosjektet har som hovedformål å gi en innføring av håndballsporten til jenter og gutter i barneskolealder. På denne måten vil flere barn oppdage håndball som en morsom og fin aktivitet der samhold og lagspill står i fokus. Vi håper og tror at prosjektet vil bidra til en økt rekruttering til håndballen i Halden. I over lang tid har Halden TH samarbeidet godt med to av byens håndballklubber og dette er en fin måte å styrke samarbeidet ytterligere. Håndball er en fantastisk sport og Halden TH håper at flere vil oppdage det.

Halden TH elitespillere er rundt på skolene og «overtar» gymtimene. Her blir barna vist og lært opp i hvordan spillet fungerer. På slutten av prosjektet skal det arrangeres en turnering, kalt «Skolecup». Skolecupen spilles i mai der årskullene fra hver skole spiller mot hverandre og vinnere kåres. En turnering med andre skoler vil bidra til å øke fellesskapføelsen og miljøet i klassene der de må samarbeide om å nå et felles mål.

Første del av skoleåret har bydd på utfordringer med smitte, isolering og avstandspåbud. Det har gjort det vanskelig å komme i gang med prosjektet. Men med full gjenåpning er vi endelig i gang på ordentlig i mange av byens barneskoler.

HTHs hovedtrener Jan Thomas Lauritzen om hvorfor denne prosjekt er så viktig for klubben og lokalsamfunnet.

«Halden Topphåndball har i en årrekke bidratt med håndball undervisning i gymtimene på ulike skoler i nærmiljøet. Vi har et godt samarbeid med sparebank stiftelsen som gjør at det er mulig for oss å organisere og fristille spillere til å kunne gjennomføre dette prosjektet. Som eneste eliteserie klubb i området har vi en unik mulighet til å påvirke vårt nærmiljø med å fremstå som positive aktører. Vi ønsker å bidra med at barn og unge forhåpentlig får noen gode opplevelser når vi er rundt på skolene og presenterer idretten vår. Halden Topphåndball ønsker at våre spillere som er rundt på skolene og holder økter skal være positive forbilder for barna. Vi ønsker å vise gode holdninger og verdier som idretten kan være med på å skape, og videreformidle dette til barn og ungdom. Dette er en av hovedårsaken til at vi arrangerer skoleprosjektet. Vi vil forsøke å påvirke barn og unge til å kanskje starte med håndball i de lokale idrettsklubbene vi har her i Halden, for vi vet hvilke positive ringvirkninger slike miljøer kan ha på barn og unge. Halden Topphåndball setter verdier som vennskap, samhold, samarbeid, og glede høyt, og vi vet at slike verdier kan barn og unge oppleve i et sundt idrettsmiljø. Gjennom skoleprosjektet ønsker vi at flest mulig barn og unge får en innføring i Idretten vi elsker. Vi ønsker at de skal ha det gøy og at rekrutteringen til de lokale håndball klubbene skal øke ved at flere barn også vil elske håndball.«

Sparebank 1 Stiftelsen Halden