Innkalling til årsmøte i Halden Topphåndball 31/3-2022 – Halden
Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Halden Topphåndball 31/3-2022

Til medlemmene i Idrettslaget Halden Topphåndball. 

Styret i Halden TH inviterer til årsmøte torsdagen den 31/3-2022 19:00 i auditoriet på Porsnes videregående (Porsnesbakken 12, 1772 Halden).

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 3/3. Saken rettes til; Idrettslaget Halden Topphåndball, Storgata 2A, 1767 Halden og må mailes til: hth@haldentopp.no.

Fullstendig sakliste med alle årsmøtedokumenter vil bli tilgjengelig her den 10/3.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Dokumenter til Årsmøte: