SG og CO Arkitekter – Halden

Velkommen inn til arkitektene SG&CO. Vi er et ansatteid arkitektkontor, og vår visjon er fellesskapet i sentrum. Med fokus på transformasjon, folk og gode rom skaper vi arkitektur som gir noe tilbake til samfunnet.

Våre fagfelt:
— Bolig
— Rehabilitering, transformasjon
— og antikvarisk
— Regulering og arealplan
— Hytter
— Offentlige bygg
— Sykehjem og omsorgsboliger
— Kommunalteknikk
— Mulighetsstudier
— Kontorbygg og handel
— Kulturbygg
— 3D visualisering
— Prosjekt- og byggeledelse
— Stedsanalyser

Navn:
SG & Co Arkitekter