Berg Sparebank – Halden

For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi ønsker å være med deg hele livet og være en støttespiller for små og store økonomiske valg. Som kunde i Berg Sparebank skal du oppleve en lokalbank som tar din situasjon på alvor. Det gjør vi ved å legge vekt på dine behov, lokal tilstedeværelse, korte beslutningsveier og tillit.

Som bank har Berg Sparebank en viktig rolle i folks liv. Det være seg overfor privatpersoner som får oppfylt drømmen sin om ny bolig, eller bedriftskunder som får hjelp til å sette gode ideer ut i livet. Banken avlaster risiko, sikrer likviditet og stimulerer samfunnet. Derfor er Berg Sparebank bevist sitt samfunnsansvar, og opptatt av å bidra til økonomisk vekst og næringsutvikling i lokalsamfunnet.

Navn:
Berg Sparebank