Innkalling til årsmøte i Halden Topphåndball – Halden

Innkalling til årsmøte i Halden Topphåndball

Til medlemmene i Idrettslaget Halden Topphåndball.

Styret i Halden Topphåndball inviterer til årsmøte tirsdag den 28/3-2023 18:00. Vi kommer tilbake med lokasjon!

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 14/3. Saken rettes til; Idrettslaget Halden Topphåndball, Storgata 2A, 1767 Halden og må mailes til: hth@haldentopp.no.

Fullstendig sakliste med alle årsmøtedokumenter vil bli tilgjengelig den 21/3.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret