Innkalling til årsmøte i Halden Topphåndball – Halden
Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Halden Topphåndball

Til medlemmene i Idrettslaget Halden Topphåndball Halden den 13. April 2021

Styret i Idrettslaget Halden Topphåndball innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes Tirsdag 11. Mai kl. 18:00 på Teams. Påmelding til årsmøtet må og gjøres til hth@haldentopp.no. Vi trenger da fra medlemmer en mailadresse som vi kan sende invitasjon til teamsmøtet. Man kan, om man vil, samles i grupper som er i tråd med gitte retningslinjer om man ikke vil sitte alene foran pc.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 2 uker før.

Saken stiles til; Idrettslaget Halden Topphåndball, Storgata 2A, 1767 Halden og det må mailes til: hth@haldentopp.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene, som nevnt ovenfor senest 1 uke før årsmøtet på vår hjemmeside www.haldentopp.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Dokumenter til Årsmøte: