Dopapir tull – Halden

Dopapir tull

OPPDATERING: Krisen er nå løst. Se https://haldentopp.no/2020/04/07/dopapirkrisen-er-lost/

Halden Topphåndball har kommet i nok en vanskelig situasjon. For å redde klubben kastet vi oss på et prosjekt med å selge toalettpapir. Det fikk vi god respons på – men som dere vet – toalettpapiret uteblir. Vi har blitt lovet nye leveringsdatoer flere ganger, men disse har ikke blitt overholdt.

Dette gjør det veldig vanskelig for oss. Vi får ikke levert det vi har lovet, og vi får ikke med god samvittighet startet nye prosjekter som også er sårt trengt før vi har levert. Nå har leverandøren gjort det klart at toalettpapiret ikke kan leveres før første uke i mai.

Dette beklager vi virkelig. Det eneste positive vi ser nå, er at dere som har kjøpt i hvert fall vet når varene kommer, slik at dere ikke blir sittende der å vente og havner i papir-knipe selv. Heldigvis er dette en vare uten holdbarhetsdato som det vil være behov for i all overskuelig framtid. Vi ber om unnskyldning og håper på enda mer godvilje enn dere allerede har vist oss.

Leverandøren har lovet alle en kompensasjon i form av 1 flaske Antibac, 150ml (70% alkohol, Aloe Vera og Vitamin E) fra produsent BioFlex. Denne vil bli levert sammen med toalettpapiret.

Vi ser også at vi er nødt til å skape flere inntekter, og håper at kommende prosjekter vil bli tatt godt i mot, selv om denne første kampen har gått både til ekstraomganger og omspill.

Fordi våre ansatte er permittert, så har vi ikke klart å svare på alle henvendelser. Ta kontakt på arrangement@haldentopp.no dersom dere trenger mer informasjon i denne saken.

Vi legger også ved leverandørens beklagelse her.

Vi håper dere kan akseptere og ha tålmodighet i situasjonen vi har havnet i.
Toalettpapiret ankommer Halden første uka i mai, og vi håper dere kan vente på dette.
Som en form for plaster på såret har Din Fortjeneste tilbudt en flaske med Anti-Bac som en form for plaster på såret til alle som har handlet toalettpapir og må vente på dette.
Produsenten i Portugal, transportfirma og importør har alle problemer som følge av Covid-19 situasjonen. Dette går dessverre utover sluttbruker og de har lovet å kompensere for dette.