Innkalling til årsmøte i Halden Topphåndball – Halden
Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Halden Topphåndball

Til medlemmene i Halden Topphåndball, Halden den 20.2.2018

Styret innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes torsdag 22. mars kl. 19 i våre nye klubblokaler i Svenskegata 3.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 10. mars, adresse: Halden Topphåndball, Storgata 2A, 1767 Halden, eller:

haldentopphandball@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside:

haldentopp.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret