Beklagelse fra dommer Chris Schjerven Bakksjø og NHF – Halden
(Arkivbilde fra Elverum - Halden TH)

Beklagelse fra dommer Chris Schjerven Bakksjø og NHF

Ulvenes bortekamp mot Elverum 10.09 inneholdt en situasjon som gjorde at Halden TH valgte å levere inn en rapport på det lagledelsen oppfattet var upassende kommunikasjon fra en av kampens dommere. Både dommeren selv og NHF har nå valgt å ta kritikken til etteretning, og har kommet med en beklagelse.

«Halden Topphåndball setter pris på profesjonaliteten NHF og dommer har vist i etterkant av episoden, og er glade for at vi ble hørt. Vi legger nå saken bak oss, og retter alt fokus mot å ta to poeng i Arendal på fredag.»

Mads Fredriksen

«NHF beklager at slike situasjoner oppstår og har gjort nødvendig reaksjon i forhold til parets dommeroppsett.»

NHF

Beklagelsen i sin helhet følger under:

Chris Schjerven Bakksjø(CSB)
Krokstien 4
2323 Ingeberg

Norges Håndballforbund
Att: Ove Olsen
Kopi: NG Menn Elite v/ Svein Kvisle Hamar 25.09.17
Roger Nestaas

Beklagelse for kommunikasjon mellom CSB og Lagleder D hos HTH.

I NM kampen mellom Elverum og Halden 20. september 2017 oppsto det en situasjon som fikk hele
benken til HTT til å reagere. I forbindelse med dette velger jeg å gi benken en advarsel. Jeg velger da
å gi advarselen til den som er meg nærmest og som jeg oppfatter som ivrig etter å vise sin misnøye.
Jeg sier at jeg forholder meg til lagleder A, og det er det som er hierarkiet og riktig tjeneste vei. Han
har ingen innvendinger og benken er rolig resten av kampen.

Etter kampen oppsøker lagleder D meg, og forteller at han mener jeg har vært ydmykende i min
oppførsel mot han.

Det er på det rene at jeg har opptrådt klanderverdig, da min formulering og fremtoning blir oppfattet
på en slik måte.

Dette var aldri min intensjon! Jeg beklagde rett etter kampen, da han henvendte seg, samt noen
minutter senere! Men ønsker nå å gjøre dette skriftlig slik at vi kan legge denne saken bak oss og se
fremover!

Jeg beklager at du opplevde meg slik du gjorde. Det var aldri min intensjon å ydmyke deg, og dette
var ikke personavhengig. Jeg håper du kan godta min unnskyldning og ønsker deg lykke til videre med
ditt håndball engasjement.

Med vennlig hilsen

Chris Schjerven Bakksjø