Årsmøte 30. mars 2017 – Halden
Årsmøte

Årsmøte 30. mars 2017

Innkalling til årsmøte i Halden Topphåndball.

Styret innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes torsdag 30. mars kl. 19 i konferansesalen i 7. etasje i Halden Brygge (over Bryggerhuset).

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 16. mars, adresse: Halden Topphåndball, Storgata 2A, 1767 Halden, eller: haldentopphandball@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside: haldentopp.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

innkalling 2017