Dette skal vi klare – Halden
Remmen

Dette skal vi klare

Mandag mottok vi NHFs svar på klubbenes søknad om dispensasjon for bruk av Remmenhallen til spill i GRUNDIGligaen ut inneværende sesong.

Vedtaket
Vedtaket som er gjort av Forbundsstyret søndag 29.11.2015 lyder som følger:

«På nåværende tidspunkt gis ikke klubbene dispensasjon til å benytte Remmenhallen som hjemmearena i GRUNDIGligaen. HK Halden og Halden Topphåndball gis imidlertid dispensasjon til å benytte Remmenhallen som arena for sine hjemmekamper i GRUNDIGligaen ut sesongen 2015/16 dersom følgende forutsetninger er oppfylt innen 22. desember 2015:

a. Fremlegging av vedtak om utredning av ny arena i Halden med tilhørende økonomi fra kommunestyremøte i Halden kommune den 17. desember 2015, hvor budsjettet for 2016 skal vedtas.
b. Begge klubber legger frem en skriftlig handlingsplan for hvordan klubbene skal følge opp kommunen i forhold til vedtak om bygging av ny hall i tiden frem mot frist for innlevering av søknad om eliteserielisens for sesongen 2016/17.

Dersom disse forutsetningene ikke er oppfylt innen 22. desember 2015, må klubbene melde inn tilgjengelig halltid i alternativ godkjent arena for kampene i 2016, innen samme frist.»

Dette skal vi klare!
Det eneste vi ikke har kontroll på er hva kommunestyret velger å vedta på kommende kommunestyremøte. Men det vil være en enorm skuffelse og overraskelse om flertallet stemmer i mot rådmannens forslag til budsjett på dette punktet.

Det vi kan styre, er å lage handlingsplan for hvordan klubbene skal følge opp kommunen. Dette er en naturlig og overkommelig oppgave og er allerede godt i gang da det ukentlig jobbes med hall i Halden fra klubbene selv og Halden Idrettsråd.

Hva med neste sesong?
Klubbene har kun søkt dispensasjon ut sesongen 2015/16. Vi har ment at det ikke er formålstjenelig å søke lenger dispensasjon enn dette. Vårt mål er å bidra til konkrete byggeplaner med en plan for finansiering som skal foreligge våren 2016. Klarer vi dette, så viser tidligere praksis i NHF at klubbene får dispensasjon til spill i gammel arena fram til den nye er ferdig bygd og klar for bruk.

Neste ball
Vi skal jobbe for å få klare signaler så raskt som mulig fra det politiske miljøet. Det er viktig for mange rundt oss hvorvidt vi skal fortsette å jobbe for alternative arenaer. Halden Topphåndball er i dialog med tre kommuner – Fredrikstad, Sarpsborg og Rakkestad – for å kunne spille GRUNDIGliga kamper utenbys. Dette arbeidet må avvikles på en god måte dersom vi ser at kravene til Forbundsstyret kan innfris. Da kan vi rette blikket litt lenger framover og legge inn energi på normal klubbdrift i tillegg til helt unormal klubbdrift – realisere en ny hall i Halden. Men foreløpig må vi fortsatt jobbe i parallell for å ha et sikkerhetsnett i tilfelle Kommunestyret skifter retning.

 

Erlend F. Lund
Styrets leder
Halden Topphåndball