Redningsplanke fram til nyttår – Halden

Redningsplanke fram til nyttår

Halden Topphåndball har sammen med HK Halden og Halden Idrettsråd hatt en lengre dialog med NHF. Dialogen er god og konstruktiv selv om det ligger et enormt press på klubbene tatt i betraktning av at det politiske og administrative styret i Halden er satt hallsaken på vent i ubestemt tid.

Forbundsstyret har på grunnlag av den dialogen som har vært kommet fram til følgende vedtak:

På bakgrunn av de vedtak som foreligger får Halden Topphåndball og HK Halden dispensasjon for bruk av Remmenhallen til og med 31.12.2015. Dersom kommunen innen denne dato har stadfestet vedtaket med enten;

  1. en konkret bevilling for bygging av en ny hall, eller
  2. en forpliktende byggestarts-/ferdigstillelsesdato, eller
  3. et nært forestående kommunestyremøte hvor planene skal stadfestes

vil HK Halden og Halden Topphåndball kunne få dispensasjon for spill i Remmenhallen til arenaen er ferdigstilt.

Det er HK Halden og Halden Topphåndballs ansvar å framlegge de aktuelle dokumenter for NHF innen fristen 31.12.2015.

Med dette har byens to eliteklubber i håndball fått en pusterom fram til nyttår, men vi kan også lese at det er klubbenes ansvar å framlegge dokumentasjon som kort sagt dokumenterer en helt konkret plan for bygging av ny arena som tilfredsstiller kravene til elitearena.