Av og til klubben HTH – Halden

Av og til klubben HTH

AV-OG-TIL pluss SE-OG-BLI-SETT er to slagord for kampanjeorganisasjonen for alkovett.
Ved å sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre, vil AV-OG-TIL bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.
Som SE-OG-BLI-SETT klubb ønsker Halden Topphåndball å stå for sunne verdier og skal gå foran som gode eksempler.

Ønsker du å vite mer om dette så trykker du her

Kampanjen kårer hvert år årets beste trenerforbilde og for 2014 var det Ildsjelen Cathrine Nedrum Lanne fra Straen Gymnastikk- og turnforening i Stavanger som gikk av med seieren.