Patriotsponsorer – Halden
Rasmus Carlsen spilte igjen en god kamp for oss. Foto: HPWille Foto.

Patriotsponsorer