Lederskifte – Halden

Lederskifte

I kveld ble kabalen for nytt styre lagt frem og en gammel kjenning tok over lederklubba fra Siri.

Erlend Lund har lang fartstid som både spiller og leder av tidligere TTIF Håndball. Han satt også i styret når klubben ble stiftet i 2011. Etter 2 års fravær er gutten nå på plass igjen og tok i dag over ledervervet fra Siri Rugaas.

I tillegg får Erlend med seg følgende personer i det nye styret.
Karin Iversen
Naimy Nilsson
Audun Bøhn Kristiansen
Siri Rugaas

Vara: Marit Westby og Trond Vangberg

 

Revidert budsjett og endring i vedtektene

Årsmøtet tok først for seg en endring i vedtektene som nå lyder på at årsmøtet avholdes innen utgangen av April og ikke i løpet av Mars som det tidligere het.

I tillegg passerte vi nok en milepæl da revidert budsjett ble presentert og viste en omsetning på i overkant av 5 mill. Vi satser friskt og med god hjelp fra en forestående avtale med Grensearena på sponsorsiden satser klubben hardt på at vi ikke blir en døgnflue i postenligaen.

Erlend presenterte videre sine planer for organisasjonen og kunne fortelle forsamlingen om en dreining mot mer profesjonell drift av klubben. Det blir opprettet et eget kontor i «nybygget» til Kynningsrud og på sikt en egen administrasjon for daglig drift av klubben, mens styret skal jobbe mer med den overordnede driften.

En av de mest sentrale punktene han også presenterte var at vi nå satser mot å bygge opp omdømmet til klubben både lokalt og utover byens grenser. I god ånd for flere sentrale aktører i byen vår.

Vi gleder oss til fortsettelsen og ønsker klubben og det nye styret lykke til.