Ekstraordinært årsmøte – Halden

Ekstraordinært årsmøte

Etter innstilling fra årsmøte innkalles det herved til ekstraordinært årsmøte.

Onsdag 2. april
Kl. 1800
Klubbrom Tistedalshallen

Agenda:
1. Valg
2. Revidert budsjett
3. Behandle innkomne forslag

 

Vel møtt!