Vi bøyer oss i ærbødighet – Halden

Vi bøyer oss i ærbødighet