Årsmøte 19. mars – Halden

Årsmøte 19. mars

Det er nå klart for klubbens årsmøte

Dato: Onsdag 19. mars
Kl. 1800
Sted: Klubbrommet Tistedalshallen

 

Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut for gjennomsyn i kiosken samt i denne linken 14 dgr før møtet.

05b Styrets beretning 2013

05a Note vedr styrets protokoller

Strategisk Plan – Med Handling – versjon 1

06 Resultatregnskap_HTH_2013

09 Regnskap og budsjett hovedposter 2014