Leif Grimsrud AS – Halden

Leif Grimsrud er en ledende maskinentreprenør i Østfold som har røtter tilbake til 1957. Det å være en del av et stort konsern gir oss flere fordeler, men vi har fortsatt den lokale tilknytningen til både kunder, leverandører og prosjekter. Dette gjør at vi kan satse bredt og ha stor kompetanse på alle fag, noe vi mener er et av våre største konkurransefortrinn.

Firmaet har lagt vekt på et trygt og godt arbeidsmiljø, slik at ulykker og skader skal unngås. Vi er levende opptatt av at det er trivsel på arbeidsplassene og at helse, miljø og sikkerhet ivaretas på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi.

Vårt kvalitetssystem medvirker til økt konkurransedyktighet og lønnsomhet, samt ivaretar firmaets gode miljø og bedriftskultur. Kvalitetssystemet bidrar også til at arbeidsoppgaver løses mer effektivt og gjøres riktig i henhold til spesifiserte krav og lover. Dette skal ivareta kundens forventninger til bedriftens tjenester. Service, kvalitet og effektiv gjennomføring av oppdrag prioriteres høyt hos Grimsrud.

Kort oppsummert kan vi si at Leif Grimsrud AS er en god bedrift å eie, være i og samarbeide med. Vår visjon er at Leif Grimsrud AS skal være en aktør som både kunder og leverandører ønsker å ha med på laget.

Navn:
Leif Grimsrud AS