Årsmøte – Halden

Årsmøte

Til medlemmene i Idrettslaget Halden Topphåndball.

Styret i Halden TH inviterer til årsmøte onsdag den 20/3-2024 18:00 i Grimsrud byget, svinesundsveien 334.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 6/3.

Saker sendes til; Idrettslaget Halden Topphåndball, Storgata 2A, 1767 Halden, eller mailes til: hth@haldentopp.no.

Fullstendig sakliste med alle årsmøtedokumenter sendes til medlemmer på epost.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!