Takk for samarbeidet og lykke til videre! – Halden

Takk for samarbeidet og lykke til videre!

Lars Petter Lie
Nestleder Halden Topphåndball:

«Hans Fredrik Cordt-Hansen fratrer som daglig leder 31. mars i år. Han har blitt tilbudt rollen som daglig leder i Elverum Håndball, noe han har takket ja til. 

HTH takker Hansi for den jobben han har gjort siden han kom til oss i juni. Det har vært en tøff periode som han har tatt del i. HTH ønsker lykke til videre i ny klubb. Vi i HTH synes det er trist at Hansi forlater oss nå. Vi jobber nå med å lyse ut ny en administrativ stilling for å forsterke staben vår. Nå må vi også jobbe med en erstatter som kan fylle rollen som ny daglig leder.»

Hans Fredrik Cordt-Hansen:

«Kjære alle i og rundt Halden Topphåndball. I dag ble det klart at jeg forlater klubben ved utgangen av mars. Det har ikke vært et enkelt valg, men jeg har til slutt falt på at det er det riktige for meg. Jeg ønsker å takke dere alle for tiden vi har hatt sammen. Det har vært en krevende, men også veldig givende periode. Ansatte kommer og går, men klubben skal alltid bestå. Det er det viktigste. Det er dere i og rundt klubben som gjør alt dette mulig, og det vet jeg at administrasjon, trenerteam, støtteapparat og spillere er evig takknemlig for!»

For ytterligere kommentarer:

Hans Fredrik Cordt-Hansen – 453 97 494