STILLINGSUTLYSNING – SALGS- OG MARKEDSANSVARLIG – Halden

STILLINGSUTLYSNING – SALGS- OG MARKEDSANSVARLIG

IDRETTSLAGET HALDEN TOPPHÅNDBALL SØKER SALGS- OG MARKEDSANSVARLIG

Følgende arbeidsoppgaver ligger i stillingen:

Som salgs- og markedsansvarlig vil du få ansvaret for å ivareta klubbens interesser i salg og forhandlinger, optimalisere og videreutvikle det klubben har av systemer og ressurser i dag, samt løfte vår markedsmessige profesjonalisering. I stillingen vil du ha ansvar for koordinering og gjennomføring av de fleste av klubbens inntektsbringende aktiviteter. Arbeidet utføres i samarbeid med daglig leder samt aktive styremedlemmer og klubbens frivillige. Du rapporterer til daglig leder og innkalles til styremøter ved behov.

Stillingen er av ledende art og innebærer en stor grad av selvstendighet. Det forventes at du selv bidrar aktivt med å identifisere, iverksette og gjennomføre arbeidsoppgaver. Du skal arbeide aktivt for å fremme salget av et godt produkt tilpasset hver samarbeidspartner og markedet.

Arbeidstid:

Arbeidet er av ledende art og det må forventes fleksibel arbeidstid, Arbeidet utføres i stor grad innenfor normal arbeidstid, men det må påregnes kvelds- og helgearbeid ved gjennomføring av ulike aktiviteter. Du må ha eierskap til aktivitetene og ønske å være «hands-on».

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Du har høyere utdanning (fagskole/bachelor) eller tilsvarende, men relevant erfaring kan og kompensere for utdanning.
Du har relevant erfaring fra salg og er god til å bygge nettverk som gjør at du kan lykkes hos oss.

Du behersker relevante IKT verktøy og kan formulere deg profesjonelt skriftlig og muntlig.
Du har lederegenskaper og evnen til å lede ansatte og frivillige i en flat og jordnær organisasjon.

Du er til stede, tilgjengelig og operativ.
Du har glimt i øyet og begeistrer andre med din tilstedeværelse.
Du har god på å kommunisere med andre og er vant med at det tidvis kan oppstå utfordringer vedr forståelse av avtaler/produkter.
Du er lyttende og løsningsorientert og trives best når det er tempo og fremdrift.
Det kreves ikke idrettslige eller håndballfaglige kvalifikasjoner, men det er en styrke å ha erfaring og innsikt i drift av frivillige organisasjoner.

Vi tilbyr:

Konkurransedyktige betingelser til den rette kandidaten.
Mulighet til faglig og personlig utvikling da klubben har ambisjoner om vekst administrativt og sportslig.
Du får en ytterst sentral posisjon der du synes og vil gjøre en forskjell.
En energisk prestasjonsgruppe med ambisjoner om å ta titler.
En variert og utfordrende hverdag i et hyggelig miljø hvor du vil bli en naturlig del av hele laget og HTH-familien.

Kommunikasjonsveien i klubben er kort, og beslutninger fattes nært og raskt, du har store muligheter til å påvirke.

Pga stort ønske om raskt tiltredelse er det satt kort søkefrist og intervjuer må påregnes å utføres i uke 5.

Søknad merket «Salgs- og markedsansvarlig» sendes på mail til Daglig Leder Simen Holm på haldentopphandball@gmail.com

Søknadsfrist er onsdag den 30.Januar kl. 09:00