HTH spillere på landslaget

Det gode arbeidet i HTH har ført til uttak av flere ulver til aldersbestemte landslag.