Årsmøte gjennomført uten valg – Halden

Årsmøte gjennomført uten valg

I disse hektiske dagene hvor det skal avgjøres om hvilken divisjon HTH spiller i, ble det i kveld avholdt årsmøte i klubbrommet.

Klubbens leder Siri Rugaas åpnet møtet og ønsket velkommen før hun overlot klubba til vår etter hvert så erfarne dirigent Martin Petersen. Siden sakspapirene har ligget tilgjengelig en stund ble de kun gjennomgått i overskrifter og samtlige ble godkjent av forsamlingen. Det samme ble regnkapet men her ble det stilt noen flere spørsmål, disse ble besvart så godt som kunnes og det samme gjaldt årets budsjett.

Til slutt var det klart for valg. På grunn av flere usikkerhetsmomenter ble det fremmet forslag om utsettelse av valg til etter årets 1. divisjon er avgjort og det sittende styret ble spurt om å fortsette frem til dette møtet. Etter et lite rådslag sa de seg villig og en enstemmig forsamling gikk inn for forslaget.

Det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte hvor agenda kun vil bestå av valg og revidering av budsjett.

Siri avsluttet med å overrekke en liten påskjønnelse til dagens dirigent samt Ole-Petter Haugen for han innsats som regnskapsfører for 2013.

Arkivfoto: Arild Skagen