Idretsklinikken Bakke – Halden

Idretsklinikken Bakke leverer spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og psykisk helse. På vegne av offentlige oppdragsgivere leverer de i tillegg BPA og heldøgns helse, bo- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming, samt til mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer.